Název: Model závodního off-road podvozku
Další názvy: Model offroad racing chassis
Autoři: Vondrášek, Michal
Vedoucí práce/školitel: Horák, Miroslav
Oponent: Hajžman, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10510
Klíčová slova: R/C model;podvozek;MSC ADAMS;dynamika vázaných soustav;offroad
Klíčová slova v dalším jazyce: R/C model;chassis;MSC ADAMS;dynamics of coupled systems;offroad
Abstrakt: Cílem práce je vytvoření modelu RC offroad podvozku. K tomuto účelu byly vytvořeny počítačové simulace pomocí programu MSC. Adams, ve kterém bylo ověřeno chování modelu ve třech vzorových situacích. V prvním případě se jednalo o skok vozidla pod malým úhlem odrazu, ve druhém případě o skok vozidla pod velkým úhlem odrazu a poslední simulace se zabývala chováním modelu při brzdění - zrychlení modelu v letové části simulace.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim is to create a model RC offroad chassis. For this purpose were created computer simulations by using the program MSC. Adams, in which the behavior of the model was verified in three sample situations. In the first case the vehicle jump at a slight angle, in the second case the vehicle jump at a high angle reflection and final simulation dealt with the behavior of the model during braking - acceleration in the flight part of the simulation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vondrasek_Michal.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vondrasek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce348,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vondrasek_oponent.pdfPosudek oponenta práce684,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vondrasek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce287,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10510

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.