Název: Komplexní rekonstrukce objektu Železniční ulice 28 v Plzni - Nástavba stávajícího objektu
Další názvy: Complex reconstruction of the building Zeleznicni 28 in Pilsen - Extension of existing building
Autoři: Brandtlík, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Hapl, Ladislav
Oponent: Kesl, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10512
Klíčová slova: Rekonstrukce;nástavba;bytový dům;ocelová konstrukce;dřevěný trámový strop;statické posouzení
Klíčová slova v dalším jazyce: reconstruction;extension;residential building;steel construction;wooden beamed ceiling;structural survey
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci a nástavbu bytového domu v Plzni. Tato práce je na úrovni dokumentace pro stavební povolení. Dalšími úkoly této práce bylo zpracování statického posouzení vybrané partie objektu a posouzení vybrané partie objektu z hlediska požární odolnosti konstrukce. Dokumentace se řídí platnými českými vyhláškami a normami. Výkresová část byla zpracováno pomocí grafických programů AutoCAD Architecture 2011 a ArchiCAD 15. Výpočtová část práce byla zpracována pomocí programu Dlubal RFEM.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is processing of project documentation for reconstruction and extension residential building in Pilsen. This thesis is on documentation level for building permission. Next task is processing of structural survey of selected parts of the building and an assessment of selected parts of the object in terms of fire resistance. The documentation is follow valid standard and regulation. Drawing part is processing in graphical applications named AutoCAD Architecture 2011 and ArchiCAD 15. Structural parts of this thesis are processing in application named Dlubal RFEM.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jiri Brandtlik.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brandtlik_vedouciPosudek vedoucího práce574,28 kBUnknownZobrazit/otevřít
Brandtlik_oponentPosudek oponenta práce366,39 kBUnknownZobrazit/otevřít
Brandtlik_prubehPrůběh obhajoby práce172,18 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10512

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.