Název: Nízkoenergetický bytový dům s energetickým porovnáním národním kalkulačním nástrojem
Další názvy: Low energy block of flats with energy comparation with National calculating tool
Autoři: Bindzar, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Kesl, Petr
Oponent: Cígler Žofková, Drahomíra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10519
Klíčová slova: nízkoenergetický bytový dům;architektonický návrh;statický výpočet;tepelně-technické posouzení;projektová dokumentace
Klíčová slova v dalším jazyce: low energy block of flats;apartment building;architectonic proposal;static calculation;thermal appraisal;project documentation
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá zpracováním zjednodušené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu nízkoenergetického bytového domu v Plzni. Dále se zabývá statickým výpočtem vybraných konstrukcí a tepelně technickým posouzením tohoto objektu. Sestavení zatížení a statické posouzení je provedeno podle platných norem ČSN EN.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is aimed at processing of simplified project documentation for a new building permit for building of a low energy block of flats in Plzeň. This thesis also deals with static calculation and thermal appraisal of the building. The composition of a load and static appraisal are performed according to valid standarts on ČSN EN.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA_PRACE_NIKOLA_BINDZAR.pdfPlný text práce10,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bindzar_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce501,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bindzar_oponent.pdfPosudek oponenta práce730,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bindzar_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce215,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10519

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.