Název: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Penzion Boží Dar
Další názvy: Design of the building and processing of project documentation Guest house Boží Dar
Autoři: Jaroš, Luděk
Vedoucí práce/školitel: Vejvara, Luděk
Oponent: Materna, Alois
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10526
Klíčová slova: penzion s restaurací;architektonický návrh;statický výpočet;projektová dokumentace
Klíčová slova v dalším jazyce: guesthouse with restaurant;architectonic proposal;static calculation;project documentation
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování zjednodušené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení novostavby. Jedná se o penzion s restaurací umístěný na okraji města Boží Dar. Dále se tato práce zabývá orientačním statickým výpočtem a tepelným posouzením objektu. Sestavení zatížení a statické posouzení je provedeno dle platných norem ČSN EN. Zatížení a výpočty byly provedeny v programu Dlubal RSTAB7 a Microsoft office. Výkresová část práce byla provedena v programu ArchiCAD 11.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is aimed at processing of simplified project documentation for a new building permit. The matter is a guest house with a restaurant located on the edge of the town Boží Dar. This thesis also deals with an approximate static calculation and a thermal appraisal of a building. The composition of the load and a static appraisal are performed according to valid standards of ČSN EN. The load and the calculation were made in programmes Dlubal RSTAB7 and Microsoft office. Drafting part of the thesis was accomplished in AutoCAD 11.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Ludek Jaros.pdfPlný text práce9,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jaros_vedouciPosudek vedoucího práce441,25 kBUnknownZobrazit/otevřít
Jaros_oponentPosudek oponenta práce721,38 kBUnknownZobrazit/otevřít
Jaros_prubehPrůběh obhajoby práce163,54 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10526

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.