Title: Psychologická typologie učitelů anglického jazyka
Other Titles: Psychological Typology: English Language Teachers
Authors: Míková, Zuzana
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10531
Keywords: psychologická typologie osobnosti;typ osobnosti;MBTI typologie;preference;učitel anglického jazyka
Keywords in different language: psychological typology of personality;personality type;MBTI typology;preferences;english language teacher
Abstract: Diplomová práce se zabývá psychologickou typologií a typy osobnosti. Zaměřuje se na identifikaci různých typů osobnosti mezi učiteli anglického jazyka a to prostřednictvím nástroje Myers Briggs Type Indicator (MBTI). Teoretická část nastiňuje základní informace týkající se MBTI typologie, jejího vývoje, struktury a využití. Dále je popsán MBTI nástroj ve vztahu k vymezování osobnosti učitelů. Praktická část zahrnuje metodologii výzkumu a komentáře k jednotlivým výsledkům ukazujícím nejčastější výskyty MBTI typů osobnosti, poměry jednotlivých preferencí a funkčních párů mezi učiteli anglického jazyka. Dále jsou představeny nejčastěji zastoupené typy osobnosti mezi učiteli anglického jazyka na základních a středních školách. V závěru práce jsou popsány pro učitele užitečné pedagogické implikace.
Abstract in different language: This thesis deals with psychological typology and personality types. It focuses on identification of different personality types among English language teachers by means of the Myers Briggs Type Indicator (MBTI). The theoretical part outlines essential information regarding the MBTI typology, its development, structure and usage. Later on, the MBTI instrument in determining teacher?s personality is mentioned. The research part consists of the research methodology and commentaries of the results showing the most frequently appeared MBTI personality types, the proportions of individual preferences and function pairs among English language teachers. Further, the most frequently represented personality types among primary and secondary school English language teachers are presented. Finally, the pedagogical implications useful for teachers are mentioned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Mikova.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFView/Open
Mikova V.pdfPosudek vedoucího práce84,74 kBAdobe PDFView/Open
Mikova O.pdfPosudek oponenta práce85,91 kBAdobe PDFView/Open
Mikova P.pdfPrůběh obhajoby práce40,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10531

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.