Název: Psychologická typologie učitelů anglického jazyka
Další názvy: Psychological Typology: English Language Teachers
Autoři: Míková, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Gabriela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10531
Klíčová slova: psychologická typologie osobnosti;typ osobnosti;MBTI typologie;preference;učitel anglického jazyka
Klíčová slova v dalším jazyce: psychological typology of personality;personality type;MBTI typology;preferences;english language teacher
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá psychologickou typologií a typy osobnosti. Zaměřuje se na identifikaci různých typů osobnosti mezi učiteli anglického jazyka a to prostřednictvím nástroje Myers Briggs Type Indicator (MBTI). Teoretická část nastiňuje základní informace týkající se MBTI typologie, jejího vývoje, struktury a využití. Dále je popsán MBTI nástroj ve vztahu k vymezování osobnosti učitelů. Praktická část zahrnuje metodologii výzkumu a komentáře k jednotlivým výsledkům ukazujícím nejčastější výskyty MBTI typů osobnosti, poměry jednotlivých preferencí a funkčních párů mezi učiteli anglického jazyka. Dále jsou představeny nejčastěji zastoupené typy osobnosti mezi učiteli anglického jazyka na základních a středních školách. V závěru práce jsou popsány pro učitele užitečné pedagogické implikace.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with psychological typology and personality types. It focuses on identification of different personality types among English language teachers by means of the Myers Briggs Type Indicator (MBTI). The theoretical part outlines essential information regarding the MBTI typology, its development, structure and usage. Later on, the MBTI instrument in determining teacher?s personality is mentioned. The research part consists of the research methodology and commentaries of the results showing the most frequently appeared MBTI personality types, the proportions of individual preferences and function pairs among English language teachers. Further, the most frequently represented personality types among primary and secondary school English language teachers are presented. Finally, the pedagogical implications useful for teachers are mentioned.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Mikova.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikova V.pdfPosudek vedoucího práce84,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikova O.pdfPosudek oponenta práce85,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikova P.pdfPrůběh obhajoby práce40,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10531

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.