Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKlečková, Gabriela
dc.contributor.authorBatlová, Petra
dc.date.accepted2013-08-26
dc.date.accessioned2014-02-06T13:03:41Z
dc.date.available2010-12-03cs
dc.date.available2014-02-06T13:03:41Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-25
dc.identifier43313
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10536
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o využití metod dramatické výchovy při výuce angličtiny u žáků se specifickými poruchami učení a syndromem ADHD. Hlavním cílem bylo vytvořit a odučit pět hodin angličtiny, které byly založeny na metodách dramatické výchovy, sledovat žáky a zanalyzovat jejich vývoj pomocí pozorovacích listů, které byly vyplněny samotnými žáky, učitelem a pozorujícím učitelem. Hlavní výsledky byly vyhodnoceny skrze pozorování dvou žáků Lindy a Jáchyma, kteří byli vybráni pro jejich specifické poruchy - byli to nejslabší žáci a nejevili téměř žádný zájem o učení. Výsledky prokázaly, že metody dramatické výchovy ovlivnily hlavně kooperativní a komunikativní kompetence žáků a také pomohly ke zvýšení zájmu o výuku anglického jazyka a podpořily jejich aktivitu v hodinách angličtiny.cs
dc.format57 s. (19 109 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdramatická výchovacs
dc.subjectanglický jazykcs
dc.subjectspecifické poruchy učenícs
dc.subjectADHDcs
dc.subjectvýuka jazykůcs
dc.subjectdyslexiecs
dc.subjectdysgrafiecs
dc.subjectdysortografiecs
dc.subjectmetodacs
dc.subjecttechnikacs
dc.subjectžákcs
dc.titleVyužití dramatické výchovy ve výuce jazyků pro studenty se specifickými poruchami učenícs
dc.title.alternativeUsing Creative Drama with Language Learners with Special Learning Needsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the use of creative drama methods as the tool for teaching English language to learners with special learning needs and ADHD syndrome. The aim was to create and teach five English lessons based on creative drama, observe two weak learners and analysed their progress through observation tasks, which were filled in by the learners and by the teacher - observer. The results support the idea that creative drama influences the co-operative and communicative competences. It increased the learners' interest in learning English language and supported their engagement during the English lessons.en
dc.subject.translatedcreative dramaen
dc.subject.translatedenglish languageen
dc.subject.translatedspecial learning needsen
dc.subject.translatedADHDen
dc.subject.translatedlanguage learningen
dc.subject.translateddyslexiaen
dc.subject.translateddysgraphiaen
dc.subject.translateddysorthographyen
dc.subject.translatedmethoden
dc.subject.translatedtechniqueen
dc.subject.translatedlearneren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace pdf.pdfPlný text práce561,01 kBAdobe PDFView/Open
Batlova V.pdfPosudek vedoucího práce80,2 kBAdobe PDFView/Open
Batlova O.pdfPosudek oponenta práce93,35 kBAdobe PDFView/Open
Batlova P.pdfPrůběh obhajoby práce39,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10536

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.