Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLišková, Libuše
dc.contributor.authorLudvíková, Eva
dc.date.accepted2013-08-26
dc.date.accessioned2014-02-06T13:03:28Z
dc.date.available2010-12-03cs
dc.date.available2014-02-06T13:03:28Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-28
dc.identifier43755
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10540
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the influence of children?s books and their heroes on children readers. Its aim is to explore to what extent children?s literature can provide the readers with valuable lessons, thus affecting the reader?s conscience as well as understanding of the world. The focus of this work is on selected works by the British author Roald Dahl, mainly James and the Giant Peach, Danny the Champion of the World, Charlie and the Chocolate Factory, Matilda and The Witches. The first part of the thesis concentrates on theoretical aspects of children?s literature, its functions and impacts on juvenile readers. It also describes Roald Dahl?s personal life in terms of its inluence on his career and critical acclaim of his writing. The second part of this work is concerned with the analysis of the novels in terms of possible implications on both young as well as adult readers. The final part of this thesis explores the applicability and relevance of the didactic aspects found in the selected works by Roald Dahl in education.cs
dc.format56 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43755-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdidaktické aspektycs
dc.subjectdětská literaturacs
dc.subjectidentifikace s literárními postavamics
dc.subjectvýznam a funkce četbycs
dc.subjectRoald Dahlcs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.subjectanalýza literárního dílacs
dc.subjectpráce s knihoucs
dc.subjectosobnostní a občanská kompetencecs
dc.subjectosobnostní výchovacs
dc.titleDidaktické aspekty v dílech Roalda Dahlacs
dc.title.alternativeDidactic Aspects of Roald Dahl´s Booksen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedTato diplomová práce se zabývá rozborem vybraných děl pro děti od Roalda Dahla z hlediska jejich možného vhodného působení na čtenáře. Teoreticky popisuje aspekty dětské literatury, zvláštní důraz je přitom kladen na funkci výchovnou, její proměny v průběhu vývoje literatury význam pro výchovné působení na čtenáře. Zmíněny jsou také životní peripetie Roalda Dahla a jejich vliv na autorovu tvorbu. V práci je dostatečný prostor věnován kritice Dahlových děl z hlediska jejich nevhodnosti pro malé čtenáře, což je ale na základě protiargumentů vyvráceno, to vše s odkazem na odbornou literaturu. Práce dále zkoumá jednotlivé didaktické aspekty nalezené v Dahlových knihách a podpořené úryvky z nich. Cílem je zjistit, do jaké míry se tyto aspekty dají prakticky využít ve vzdělávacím a výchovném procesu. Rozbor jednotlivých aspektů je následován komentáři. V neposlední řadě se práce věnuje otázce praktického využití Dahlových děl ve škole, ať už při výuce anglického jazyka nebo v rámci osobnostní výchovy.en
dc.title.otherDidaktické aspekty v dílech Roalda Dahlacs
dc.subject.translateddidactic aspectsen
dc.subject.translatedchildren's literatureen
dc.subject.translatedreader's identifikation with literary figuresen
dc.subject.translatedimportance and functions of readingen
dc.subject.translatedRoald Dahlen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedanalysis of literary worken
dc.subject.translatedwork with booken
dc.subject.translatedmoral message of literary worksen
dc.subject.translatedpersonality educationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
didactic aspects in the works of roald dahl.pdfPlný text práce318,6 kBAdobe PDFView/Open
Lerchova V.pdfPosudek vedoucího práce90,56 kBAdobe PDFView/Open
Ludvikova O.pdfPosudek oponenta práce101,61 kBAdobe PDFView/Open
Ludvikova P.pdfPrůběh obhajoby práce38,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10540

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.