Title: Využití knihy a filmu Deník Bridget Jonesové ve výuce angličtiny
Other Titles: Using the Book and Film Bridget Jones´s Diary in English Classes
Authors: Šimková, Tereza
Advisor: Lišková, Libuše
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10549
Keywords: film;video;kniha;literatura;porozumění čtenému textu;porozumění poslechovému textu;techniky sledování videa;titulky;zjednodušená verze;zfilmovaná verze;Deník Bridget Jonesové
Keywords in different language: film;video;book;literature;reading comprehension;listening comprehension;viewing techniques;subtitles;simplified version;filmed version;Bridget Jones´s Diary
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá využitím filmu a knihy ve výuce angličtiny. Prezentuje základní informace o této problematice, uvádí důvody pro užívání filmů a knih ve vyučování angličtiny a věnuje se i kombinaci obou těchto médií. Cílem této práce je ukázat různé aktivity související s filmem a knihou Deník Bridget Jonesové, které jsou zaměřené na rozvoj porozumění poslechového a čteného textu. Praktická část se tedy zabývá popisem aktivit užitých ve vyučování se studenty na konkrétní škole a analýzou jejich zpětné vazby k celé vyučovací jednotce, stejně tak jako k jednotlivým aktivitám.
Abstract in different language: This graduate thesis deals with using film together with the book in English language teaching. It provides essential information about the issue, discusses the reasons for using films and books separately in English classes and addresses also combination of both media. The aim of this thesis is to illustrate a variety of activities connected to the film and book Bridget Jones´s Diary intended to develop students´ listening and reading comprehension. The research part thus deals with a description of a range of activities which were previously used with students at the particular school and with an analysis of their feedback on the teaching unit as a whole, as well as on individual activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Simkova-Diplomova prace.pdfPlný text práce4,12 MBAdobe PDFView/Open
Simkova V.pdfPosudek vedoucího práce77,81 kBAdobe PDFView/Open
Simkova O.pdfPosudek oponenta práce136,98 kBAdobe PDFView/Open
Simkova P.pdfPrůběh obhajoby práce36,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10549

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.