Název: Využití knihy a filmu Deník Bridget Jonesové ve výuce angličtiny
Další názvy: Using the Book and Film Bridget Jones´s Diary in English Classes
Autoři: Šimková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Lišková, Libuše
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10549
Klíčová slova: film;video;kniha;literatura;porozumění čtenému textu;porozumění poslechovému textu;techniky sledování videa;titulky;zjednodušená verze;zfilmovaná verze;Deník Bridget Jonesové
Klíčová slova v dalším jazyce: film;video;book;literature;reading comprehension;listening comprehension;viewing techniques;subtitles;simplified version;filmed version;Bridget Jones´s Diary
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá využitím filmu a knihy ve výuce angličtiny. Prezentuje základní informace o této problematice, uvádí důvody pro užívání filmů a knih ve vyučování angličtiny a věnuje se i kombinaci obou těchto médií. Cílem této práce je ukázat různé aktivity související s filmem a knihou Deník Bridget Jonesové, které jsou zaměřené na rozvoj porozumění poslechového a čteného textu. Praktická část se tedy zabývá popisem aktivit užitých ve vyučování se studenty na konkrétní škole a analýzou jejich zpětné vazby k celé vyučovací jednotce, stejně tak jako k jednotlivým aktivitám.
Abstrakt v dalším jazyce: This graduate thesis deals with using film together with the book in English language teaching. It provides essential information about the issue, discusses the reasons for using films and books separately in English classes and addresses also combination of both media. The aim of this thesis is to illustrate a variety of activities connected to the film and book Bridget Jones´s Diary intended to develop students´ listening and reading comprehension. The research part thus deals with a description of a range of activities which were previously used with students at the particular school and with an analysis of their feedback on the teaching unit as a whole, as well as on individual activities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Simkova-Diplomova prace.pdfPlný text práce4,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simkova V.pdfPosudek vedoucího práce77,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simkova O.pdfPosudek oponenta práce136,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simkova P.pdfPrůběh obhajoby práce36,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10549

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.