Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLišková, Libuše
dc.contributor.authorŠimková, Tereza
dc.date.accepted2013-05-28
dc.date.accessioned2014-02-06T13:03:32Z
dc.date.available2011-12-01cs
dc.date.available2014-02-06T13:03:32Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-26
dc.identifier49274
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10549
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá využitím filmu a knihy ve výuce angličtiny. Prezentuje základní informace o této problematice, uvádí důvody pro užívání filmů a knih ve vyučování angličtiny a věnuje se i kombinaci obou těchto médií. Cílem této práce je ukázat různé aktivity související s filmem a knihou Deník Bridget Jonesové, které jsou zaměřené na rozvoj porozumění poslechového a čteného textu. Praktická část se tedy zabývá popisem aktivit užitých ve vyučování se studenty na konkrétní škole a analýzou jejich zpětné vazby k celé vyučovací jednotce, stejně tak jako k jednotlivým aktivitám.cs
dc.format74 s. (94 741 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfilmcs
dc.subjectvideocs
dc.subjectknihacs
dc.subjectliteraturacs
dc.subjectporozumění čtenému textucs
dc.subjectporozumění poslechovému textucs
dc.subjecttechniky sledování videacs
dc.subjecttitulkycs
dc.subjectzjednodušená verzecs
dc.subjectzfilmovaná verzecs
dc.subjectDeník Bridget Jonesovécs
dc.titleVyužití knihy a filmu Deník Bridget Jonesové ve výuce angličtinycs
dc.title.alternativeUsing the Book and Film Bridget Jones´s Diary in English Classesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis graduate thesis deals with using film together with the book in English language teaching. It provides essential information about the issue, discusses the reasons for using films and books separately in English classes and addresses also combination of both media. The aim of this thesis is to illustrate a variety of activities connected to the film and book Bridget Jones´s Diary intended to develop students´ listening and reading comprehension. The research part thus deals with a description of a range of activities which were previously used with students at the particular school and with an analysis of their feedback on the teaching unit as a whole, as well as on individual activities.en
dc.subject.translatedfilmen
dc.subject.translatedvideoen
dc.subject.translatedbooken
dc.subject.translatedliteratureen
dc.subject.translatedreading comprehensionen
dc.subject.translatedlistening comprehensionen
dc.subject.translatedviewing techniquesen
dc.subject.translatedsubtitlesen
dc.subject.translatedsimplified versionen
dc.subject.translatedfilmed versionen
dc.subject.translatedBridget Jones´s Diaryen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Simkova-Diplomova prace.pdfPlný text práce4,12 MBAdobe PDFView/Open
Simkova V.pdfPosudek vedoucího práce77,81 kBAdobe PDFView/Open
Simkova O.pdfPosudek oponenta práce136,98 kBAdobe PDFView/Open
Simkova P.pdfPrůběh obhajoby práce36,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10549

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.