Title: Příprava spojená s maturitou - slabé a silné stránky studentů
Other Titles: Identifying students strangths and weaknesses to the lower of maturita: developing writing skills
Authors: Krausová, Soňa
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10565
Keywords: didaktika psaní;procesní psaní
Keywords in different language: teaching writing;the process approach
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá didaktikou psaní v hodinách anglického jazyka. Praktická část této diplomové práce porovnává výsledky slohových prací studentů dosažené dvěma odlišnými metodami výuky psaní. Můj výzkum dokazuje, že procesní psaní je efektivní výukovou metodou.
Abstract in different language: This thesis deals with the methods how to teach writing. The two approaches to teaching writing, the process approach and the product approach, are compared. The results of my research show that the process approach is a useful tool for effective teaching of the writing skills.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THESIS_KRAUSOVA.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Krausova V.pdfPosudek vedoucího práce80,8 kBAdobe PDFView/Open
Krausova O.pdfPosudek oponenta práce102,09 kBAdobe PDFView/Open
Krausova P.pdfPrůběh obhajoby práce37,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10565

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.