Název: Příprava spojená s maturitou - slabé a silné stránky studentů
Další názvy: Identifying students strangths and weaknesses to the lower of maturita: developing writing skills
Autoři: Krausová, Soňa
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Gabriela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10565
Klíčová slova: didaktika psaní;procesní psaní
Klíčová slova v dalším jazyce: teaching writing;the process approach
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá didaktikou psaní v hodinách anglického jazyka. Praktická část této diplomové práce porovnává výsledky slohových prací studentů dosažené dvěma odlišnými metodami výuky psaní. Můj výzkum dokazuje, že procesní psaní je efektivní výukovou metodou.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the methods how to teach writing. The two approaches to teaching writing, the process approach and the product approach, are compared. The results of my research show that the process approach is a useful tool for effective teaching of the writing skills.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
THESIS_KRAUSOVA.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krausova V.pdfPosudek vedoucího práce80,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krausova O.pdfPosudek oponenta práce102,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krausova P.pdfPrůběh obhajoby práce37,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10565

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.