Title: Optimalizace oxidačních reakcí allobetulinu a jeho derivátů
Other Titles: Optimalization oxidation reactions allobetuline and its derivatives
Authors: Svobodová, Markéta
Advisor: Richtr, Václav
Referee: Hrdlička, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10570
Keywords: betulin;allobetulin;allobetulon;oxidace allobetulinu;elektrooxidace allobetulinu
Keywords in different language: betuline;allobetuline;allobetulone;oxidation of allobetuline;electrochemical reaction of allobetuline
Abstract: Počátkem této práce byl extrahován betulin z březové kůry, který byl přeměněn na allobetulin přes meziprodukt allobetulin-formiát. Allobetulin byl poté oxidován na allobetulon pomocí několika různých činidel a za různých podmínek. Zatím, co klasické metody oxidace vedly k žádanému cíli, ostatní metody vyžadují dopracování. Elektroreakce, která se nabízí z obecného hlediska jako zajímavá, má mnoho nedořešených úskalí a bylo by vhodné se v budoucnu věnovat jejímu studiu.
Abstract in different language: This work began with the extraction of the betuline from a birch bark. The betuline was converted to allobetulin using intermediate the allobetulin-formate. Then the allobetuline was oxidized to the allobetulone using with other agents under various conditions. The classical methods of an oxidation led to the desired goals. Other methods require a completion. Electrochemical reaction has many outstanding a things. This issue will be discussed in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace. Copy.pdfPlný text práce10,39 MBAdobe PDFView/Open
Svobodova_Marketa_VBP.pdfPosudek vedoucího práce773,03 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova_Marketa_OBP.pdfPosudek oponenta práce582,86 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova_Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce420,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10570

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.