Název: Optimalizace oxidačních reakcí allobetulinu a jeho derivátů
Další názvy: Optimalization oxidation reactions allobetuline and its derivatives
Autoři: Svobodová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Richtr, Václav
Oponent: Hrdlička, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10570
Klíčová slova: betulin;allobetulin;allobetulon;oxidace allobetulinu;elektrooxidace allobetulinu
Klíčová slova v dalším jazyce: betuline;allobetuline;allobetulone;oxidation of allobetuline;electrochemical reaction of allobetuline
Abstrakt: Počátkem této práce byl extrahován betulin z březové kůry, který byl přeměněn na allobetulin přes meziprodukt allobetulin-formiát. Allobetulin byl poté oxidován na allobetulon pomocí několika různých činidel a za různých podmínek. Zatím, co klasické metody oxidace vedly k žádanému cíli, ostatní metody vyžadují dopracování. Elektroreakce, která se nabízí z obecného hlediska jako zajímavá, má mnoho nedořešených úskalí a bylo by vhodné se v budoucnu věnovat jejímu studiu.
Abstrakt v dalším jazyce: This work began with the extraction of the betuline from a birch bark. The betuline was converted to allobetulin using intermediate the allobetulin-formate. Then the allobetuline was oxidized to the allobetulone using with other agents under various conditions. The classical methods of an oxidation led to the desired goals. Other methods require a completion. Electrochemical reaction has many outstanding a things. This issue will be discussed in the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace. Copy.pdfPlný text práce10,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svobodova_Marketa_VBP.pdfPosudek vedoucího práce773,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svobodova_Marketa_OBP.pdfPosudek oponenta práce582,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svobodova_Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce420,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10570

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.