Název: Chalkogeny a jejich sloučeniny
Další názvy: Chalcogenes and their compounds
Autoři: Šimlová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Sirotek, Vladimír
Oponent: Štrofová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10572
Klíčová slova: chalkogeny;sloučeniny chalkogenu;laboratorní příprava
Klíčová slova v dalším jazyce: chalcogenes;compounds of chalcogenes;laboratory preparation
Abstrakt: Hlavním tématem této bakalářské práce jsou "Chalkogeny a jejich sloučeniny." Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou popsány teoretické charakterizovani o Chalkogenech - jejich historie, výskyt, vlastnosti, výroba, příprava a jejich nejdůležitější sloučeniny. Druha část je zaměřena na základní přípravu některých sloučenin chalkogenu v laboratoři. Tato práce by mohla být použita jako studijní materiál pro studenty a učitele.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of this bachelor work are ?Chalcogenes and their compounds?. This work is divided into two parts. In the first part it described theoretical characterize about Chalcogenes ? their history, occurence, properties, production, preparation and their the most important compounds. In the second part it focused on basic preparations of some compounds of halcogenes in laboratory. This work could be used as a study material for students and teachers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Chalkogeny.pdfPlný text práce922,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simlova_Marketa_VBP.pdfPosudek vedoucího práce806,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simlova_Marketa_OBP.pdfPosudek oponenta práce727,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simlova_Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce351,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10572

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.