Title: Chalkogeny a jejich sloučeniny
Other Titles: Chalcogenes and their compounds
Authors: Šimlová, Markéta
Advisor: Sirotek, Vladimír
Referee: Štrofová, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10572
Keywords: chalkogeny;sloučeniny chalkogenu;laboratorní příprava
Keywords in different language: chalcogenes;compounds of chalcogenes;laboratory preparation
Abstract: Hlavním tématem této bakalářské práce jsou "Chalkogeny a jejich sloučeniny." Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou popsány teoretické charakterizovani o Chalkogenech - jejich historie, výskyt, vlastnosti, výroba, příprava a jejich nejdůležitější sloučeniny. Druha část je zaměřena na základní přípravu některých sloučenin chalkogenu v laboratoři. Tato práce by mohla být použita jako studijní materiál pro studenty a učitele.
Abstract in different language: The main topic of this bachelor work are ?Chalcogenes and their compounds?. This work is divided into two parts. In the first part it described theoretical characterize about Chalcogenes ? their history, occurence, properties, production, preparation and their the most important compounds. In the second part it focused on basic preparations of some compounds of halcogenes in laboratory. This work could be used as a study material for students and teachers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Chalkogeny.pdfPlný text práce922,52 kBAdobe PDFView/Open
Simlova_Marketa_VBP.pdfPosudek vedoucího práce806,83 kBAdobe PDFView/Open
Simlova_Marketa_OBP.pdfPosudek oponenta práce727,28 kBAdobe PDFView/Open
Simlova_Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce351,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10572

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.