Název: Porovnání účinnosti preparativní HPLC a TLC
Další názvy: Comparison of Effectivity of Preparative HPLC and TLC
Autoři: Jordánová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Richtr, Václav
Oponent: Kraitr, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10574
Klíčová slova: chromatografie;tenkovrstvá chromatografie;preparativní vysokoúčinná kapalinová chromatografie;betulin
Klíčová slova v dalším jazyce: chromatography;thin-layer chromatography;high-performance liquid chromatography;betulin
Abstrakt: Tato práce si klade za cíl zvýšit efektivitu preparativní vysokoúčinné kapalinové chromatografie tak, aby mohla úspěšně konkurovat již zavedené preparativní tenkovrstvé chromatografii a mohla být s úspěchem zapojena do vědeckovýzkumné činnosti studentů. Experimentální část práce je zaměřena na izolaci čistého betulinu ze směsi pomocí chromatografických metod. Je zde popsána analytická a preparativní tenkovrstvá chromatografie.
Abstrakt v dalším jazyce: Aim of this paper is on increase in effectivity of preparative high-performance liquid chromatography in such way, that it could compete already introduced preparative thin-layer chromatography and it could be successfully used by the students in their scientific activity. Experimental part of the paper focuses on isolation of the pure betulin from the mixture using the chromatographical methods. There is described analytical and preparative thin-layer chromatography.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Eva Jordanova pdf.pdfPlný text práce822,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jordanova_Eva_VBP.pdfPosudek vedoucího práce686,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jordanova_Eva_OBP.pdfPosudek oponenta práce796,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jordanova_Eva.pdfPrůběh obhajoby práce374,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10574

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.