Název: Model a návrh motoru elektrického vozidla
Další názvy: Model and design of electric motor vehicles
Autoři: Kölbl, Walter
Vedoucí práce/školitel: Pechánek, Roman
Oponent: Kindl, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10584
Klíčová slova: střídavý motor;stejnosměrný motor;asynchronní motor;synchronní motor;pohon;elektromobil;elektromotor
Klíčová slova v dalším jazyce: AC motor;DC motor;asynchronous motor;synchronous motor;drive;electric car;electric motor
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na přehled používaných elektrických motorů v automobilovém průmyslu a jejich parametry.
Abstrakt v dalším jazyce: The master theses is focused on an overview of the electric motors in the automotive industry and their parameters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Model a navrh motoru elektrickeho vozidla - Walter Kolbl.pdfPlný text práce623,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053747_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce246,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053747_oponent.pdfPosudek oponenta práce218,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053747_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce111,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10584

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.