Název: Návrh bezkartáčového budiče pro dvoupólové synchronní generátory
Další názvy: Design of brushless exciter for 2 pole synchronous generators
Autoři: Matrka, Vít
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Hruška, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10586
Klíčová slova: synchronní stroj s bezkartáčovým budícím systémem;letmo uložený synchronní stroj;diodový usměrňovač;střídavé vinutí;budící vinutí;charakteristika naprázdno bezkartáčového budiče;návrh;konstrukce
Klíčová slova v dalším jazyce: synchronous machine with brushless excitation system;briefly stored synchronous machine;diode rectifiers;AC winding;field winding;load characteristics of brushless exciter;design;construction
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh a konstrukci bezkartáčového budiče pro dvoupólové synchronní generátory.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented diploma thesis is focused on design and construction of the brushless exciter for 2-pole synchronous generators.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce4,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053749_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce339,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053749_oponent.pdfPosudek oponenta práce352,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053749_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce116,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10586

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.