Název: Investigation of the influence of air gap thickness and eccentricity on the noise of the rotating electrical machine
Autoři: Donát, Martin
Citace zdrojového dokumentu: Applied and Computational Mechanics. 2013, vol. 7, no. 2, p. 123-136.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: University of West Bohemia
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://www.kme.zcu.cz/acm/index.php/acm/article/download/225/233
http://hdl.handle.net/11025/10673
ISSN: 2336-1182 (Online)
1802-680X (Print)
Klíčová slova: točivé elektrické stroje;numerické modelování;magnetické pole;zkoušení strojů
Klíčová slova v dalším jazyce: rotating electrical machines;numerical modelling;magnetic field;testing of machines
Abstrakt: This article deals with the numerical modelling of the dynamic response of the rotating electrical machine on the application of the magnetic forces. The special attention is paid to the modelling of the magnetic forces that act on the stator winding of the machine and the computational model of the modal properties of the stator winding. The created computational model was used to investigation of the influence of the nominal air gap thickness and the air gap eccentricity on the sound power radiated by outer surface of the stator of the machine. The obtained results show that the nominal air gap thickness has slightly greater influence on the sound power of the machine than eccentricity of the air gap.
Práva: © 2013 University of West Bohemia. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Volume 7, number 2 (2013)
Volume 7, number 2 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
225-1851-1-PB.pdfPlný text2,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10673

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.