Title: Insolvence fyzických osob a možné způsoby řešení
Other Titles: Insolvence of individuals and possible ways of its solution
Authors: Marešová, Marcela
Advisor: Pauly, Jan
Referee: Schelle, Karel
Hanák, Ondřej
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10751
Keywords: Insolvence;oddlužení;spotřebitelské smlouvy;konkurs;reorganizace
Keywords in different language: Insolvency;debt discharge;consumer agreements;bankruptcy;reorganization
Abstract: Cílem disertační práce na téma zadlužení fyzických osob je podat ucelený přehled o možných způsobech řešení dlužníkova úpadku v případech, kdy dlužníkem je fyzická osoba. Práce obsahuje zejména: Insolvenční návrh, zadlužení fyzických osob a jejich oddlužení, spotřebitelské smlouvy, konkurs a reorganizaci.
Abstract in different language: The aim of the dissertation assignment focused on Insovency of natural persons is to provide coherent summary of possible solutions for debtor´s bankruptcy in cases where the debtor is a natural person. The assignment contains in particular: bankruptcy petition, natural persons´ indebtness and their debt discharge, consumer agreements, bankruptcy and reorganisation.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M. Maresova - disert. prace.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Maresova - posudek 1.pdfPosudek vedoucího práce887,25 kBAdobe PDFView/Open
Maresova - posudek 2.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Maresova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce361,9 kBAdobe PDFView/Open
Maresova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP459,87 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10751

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.