Title: Počítačové metody eliminace kvantifikátorů v R a možnosti jejich využití
Other Titles: Computer methods of quantifier elimination over R and their application
Authors: Honzík, Lukáš
Advisor: Hora, Jaroslav
Hora, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10753
Keywords: eliminace kvantifikátorů;CAD;cylindrická algebraická dekompozice;Alfred Tarski;George E. Collins;počítačová algebra;Mathematica;trojúhelníková dekompozice;regulární řetězce
Keywords in different language: quantifier elimination;CAD;cylindrical algebraic decomposition;Alfred Tarski;George E. Collins;computer algebra;Mathematica;triangular decomposition;regular chains
Abstract: Eliminace kvantifikátorů v oboru reálných čísel je jednou z mladších oblastí na pomezí matematiky, logiky a výpočetní techniky. Pomocí metody nazývané cylindrická algebraická dekompozice dovoluje zjednodušit matematické kvantifikované formule do jednoduššího tvaru neobsahujícího kvantifikátory. Jelikož se jedná o vcelku složitý postup, jsou velmi užitečné programy počítačové algebry (například program Mathematica od firmy Wolfram Research). Mnoho matematických úloh (jako třeba řešení rovnic a nerovnic) může být převedeno právě na matematické formule obsahující kvantifikátory, u nichž pak eliminace dovoluje zjistit řešení nebo určit, zda jsou řešitelné. Z toho důvodu může být tato metoda přínosem nejen pro matematiky samotné, ale též pro učitele matematiky a talentované žáky.
Abstract in different language: Quantifier elimination over real fields is a discipline connected with mathematics, logic and computer science. Using so called cylindrical algebraic decomposition it allows to simplify mathematical formulas with quantifiers into quantifier-free formulas. Since this is quite complex problem programs of computer algebra (such as Mathematica by Wolfram Research) are very helpful. Many mathematical problems (for example equations and inequations) can be transformed into quantified formulas and the elimination is a way to solve them or find out if they are solvable. Therefore this method may be useful not only for mathematicians but for math teachers and talented pupils too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertacni prace - Honzik.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
DISP - Honzik.pdf 1.pdfPosudek vedoucího práce122,65 kBAdobe PDFView/Open
DISP - Honzik.pdf 2.pdfPosudek oponenta práce163,61 kBAdobe PDFView/Open
Honzik - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce64,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10753

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.