Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStaněk, Jiří
dc.contributor.authorRáž, Karel
dc.date.accepted2013-11-29
dc.date.accessioned2014-05-30T11:38:28Z-
dc.date.available2009-09-01cs
dc.date.available2014-05-30T11:38:28Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-08-30
dc.identifier57082
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10764
dc.description.abstractV současné době jsou tvářecí stroje využívány v mnoha oblastech těžkého průmyslu, a to zejména při výrobě dílů uplatňujících se v oblasti energetiky, chemického průmyslu, lodního průmyslu a vojenství. Většina moderních strojírenských produktů je alespoň částečně složena z tvářených dílů. Proto je nutno se věnovat konstrukci a vývoji těchto strojů. Otázce inovace tvářecích strojů je zaměřená hlavní část práce. Základním krokem je vytipování specifické technologie a její zhodnocení s ohledem na tvářecí stroj. Jako tato specifická moderní technologie je v práci uvažována výroba velkých kroužků. Vlastní práce pak uvažování této technologie implementuje do procesu návrhu stroje. Výsledkem práce jako celku je snaha o zvýšení technické úrovně a užitných vlastností tvářecích strojů. K tomuto zvýšení technické úrovně slouží v práci uvedené podklady pro komplexní návrh tvářecího stroje pro specifickou technologii kování velkých kroužků. Tyto podklady jsou zpracovány ve formě doporučení, vzorců a virtuálních modelů.cs
dc.format82 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthydraulický liscs
dc.subjectkovánícs
dc.subjectkroužky reaktorových nádobcs
dc.titleInovace konstrukčních řešení tvářecích strojů se zaměřením na využití moderních výrobních technologiícs
dc.title.alternativeForming machines innovations focused on use of modern production technologiesen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra konstruování strojůcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedCurrently, the forming machines are used in many areas of heavy industry, especially in power engineering, chemical industry, shipping industry and in the military area. Most of the modern products are partially composed of formed parts. Therefore, it is necessary to deal with the design and development of these machines. The main part of this work is focused on innovation of forming machines. The basic step is identification of specific technology and its evaluation with regard to the forming machine. As a specific modern technology production of large rings is chosen. Then is consideration of this technology implemented into the design process of machine. Result of the work is an effort to improve the technical level of forming machines. This increasing of technical level uses documentation for complex design of new forming machine. This documentation is processed in form of recommendations, formulas and virtual models.en
dc.subject.translatedhydraulic pressen
dc.subject.translatedforgingen
dc.subject.translatedrings of reactor vesselen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertace_final_RAZ.pdfPlný text práce5,35 MBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitele Raz.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Posudky Raz.pdfPosudek oponenta práce3,06 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Raz.pdfPrůběh obhajoby práce726,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10764

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.