Název: Měření spektrální emisivity vysokoteplotních povlaků
Další názvy: Measurement of Spectral Emissivity of High-Temperature Coatings
Autoři: Vacíková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Honner, Milan
Honner, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10767
Klíčová slova: spektrální emisivita;vysokoteplotní povlaky;bezkontaktní měření teploty;laser
Klíčová slova v dalším jazyce: spectral emissivity;high-temperature coatings;noncontact temperature measurement;laser
Abstrakt: Disertační práce je zaměřena na vývoj nové metody pro měření normálové spektrální emisivity povlaků za vysokých teplot. Jejím výsledkem je sestavená měřicí aparatura, metoda měření a vyhodnocení emisivity. Ověření výsledku proběhlo úspěšným využitím metody ve výzkumu vlastností vyvíjených vysokoteplotních vysoceemisivních povlaků a porovnáním výsledků měření s jinými pracovišti.
Abstrakt v dalším jazyce: This PhD thesis deals with the development of new method for the measurement of normal spectral emissivity of coatings at high temperatures. Final experimental set-up and method for the measurement and evaluation of emissivity are results of this work. Verification of the results has been conducted by successful application of the method in the research of properties of high-temperature high-emissivity coatings and by comparison of measurement results with other laboratories.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (FAV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
2013_disertacni_prace_Vacikova_Petra.pdfPlný text práce4,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudky-odp-vacikova.pdfPosudek oponenta práce2,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol-odp-vacikova.pdfPrůběh obhajoby práce829,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10767

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.