Title: Měření spektrální emisivity vysokoteplotních povlaků
Other Titles: Measurement of Spectral Emissivity of High-Temperature Coatings
Authors: Vacíková, Petra
Advisor: Honner, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10767
Keywords: spektrální emisivita;vysokoteplotní povlaky;bezkontaktní měření teploty;laser
Keywords in different language: spectral emissivity;high-temperature coatings;noncontact temperature measurement;laser
Abstract: Disertační práce je zaměřena na vývoj nové metody pro měření normálové spektrální emisivity povlaků za vysokých teplot. Jejím výsledkem je sestavená měřicí aparatura, metoda měření a vyhodnocení emisivity. Ověření výsledku proběhlo úspěšným využitím metody ve výzkumu vlastností vyvíjených vysokoteplotních vysoceemisivních povlaků a porovnáním výsledků měření s jinými pracovišti.
Abstract in different language: This PhD thesis deals with the development of new method for the measurement of normal spectral emissivity of coatings at high temperatures. Final experimental set-up and method for the measurement and evaluation of emissivity are results of this work. Verification of the results has been conducted by successful application of the method in the research of properties of high-temperature high-emissivity coatings and by comparison of measurement results with other laboratories.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KFY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_disertacni_prace_Vacikova_Petra.pdfPlný text práce4,38 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-vacikova.pdfPosudek oponenta práce2,97 MBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-vacikova.pdfPrůběh obhajoby práce829,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10767

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.