Název: Člověk z pohledu přírodních věd a křesťanské teologie
Další názvy: Man from view of Natural Science and Christian Theology
Autoři: Vacíková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Demjančuk, Nikolaj
Oponent: Janko, Jan
Kratochvíl, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10770
Klíčová slova: přírodní vědy;teologie;šimpanz;výlučnost člověka
Klíčová slova v dalším jazyce: natural science;theology;chimpanzee;uniqueness of man
Abstrakt: Tato disertace je zaměřena na osvětlení geneze chápání původu, postavení a povahy výlučnosti člověka z pohledu přírodních věd a křesťanské teologie ve 20. století a současnosti. Cílem je závěry jednotlivých oborů syntetizovat do obecné charakteristiky skutečné výlučnosti člověka bez ohledu na úhel pohledu. Vlastnosti, do 19. století považované za specificky lidské, byly postupně shledány i u nejbližších příbuzných člověka - šimpanzů. U člověka je specifická pouze jejich míra. V závěru je konstatováno, že člověk je v rámci živých organismů výlučný svou schopností vztahovat se k transcendentnu, vyjadřovat se jazykem umění a vytvářet složitý systém morálky.
Abstrakt v dalším jazyce: Theology examines the designation of man as God´s image, pursues the relation of man to the rest of creation and his responsibility for it. It does not refute the evolution theory as such, it reserves, however, for man his uniqueness of relationship with God. It becomes apparent that religion is a transcultural phenomenon appearing at the very down of the history of man. This opinion is held not only by theologians, but it can be found in conclusions of some natural scientests. The chimpanzee and many further animals are in many respects very similar to man and there can be found in them not only classic human characteristics, but even less easily measurable characteristics such as art, culture, tradition and morale. But the relation to something which surpasses man and even his institutionalisation in religion can be found in man only.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dizertace Jana Vacikova.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vacikova posudek1.pdfPosudek vedoucího práce57,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vacikova posudek2.pdfPosudek oponenta práce85,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vacikova.pdfPrůběh obhajoby práce79,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10770

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.