Název: Scaling for MEMS Virtual Prototyping: Size and Motion Dynamics Visualizations
Autoři: Li, Zhaoyi
Sitte, Renate
Citace zdrojového dokumentu: WSCG '2005: Short Papers: The 13-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2005 in co-operation with EUROGRAPHICS, p. 37-40.
Datum vydání: 2005
Nakladatel: Václav Skala - UNION Agency
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://wscg.zcu.cz/WSCG2005/Papers_2005/Short/!WSCG2005_Short_Proceedings_Final.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11204
ISBN: 80-903100-9-5
Klíčová slova: virtuální prototypování;vědecká vizualizace;mikroelektromechanické systémy;stroboskopické osvětlení
Klíčová slova v dalším jazyce: virtual prototyping;scientific visualization;micro-electro-mechanical systems;stroboscopic illumination
Abstrakt: This paper deals with the challenges found in scaling velocity and size for a CAD virtual prototyping system for Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS). These are miniaturized machines or devices used e.g. in medical or motorcar applications. In a MEMS the size and velocities of its moving parts can be vastly different, spanning several orders of magnitude. This makes it difficult to show the devices being designed in virtual action on a computer screen. A simple down scaling to bring the fast moving object into an observable range, can bring the slow one to a standstill. The image would no longer be a truthful scaling. A similar dilemma happens with the downscaling of small objects, because they would not be observable anymore. Our research aims at finding default values and their boundaries for the parameters that determine the scaled size and motion of objects relative to each other on a computer screen. This is required for informative and pleasant, truthful images that are suitable for a Virtual Prototyping system. In this paper we analyze and illustrate these issues with the example of a micropump and the layered fluidic flow in a microchannel.
Práva: © Václav Skala - UNION Agency
Vyskytuje se v kolekcích:WSCG '2005: Short Papers

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Li.pdfPlný text232,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11204

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.