Název: Algoritmy počítačové grafiky I
Autoři: Skala, Václav
Citace zdrojového dokumentu: SKALA, Václav. Algoritmy počítačové grafiky I. Plzeň: Václav Skala - UNION Agency, 2011.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Václav Skala - UNION Agency
Typ dokumentu: monografie
book
URI: http://hdl.handle.net/11025/11324
http://herakles.zcu.cz/~skala/EDU-PUB/APG-1-OCR.pdf
ISBN: 978-80-86943-19-0
Klíčová slova: počítačová grafika;algoritmy;CAD/CAM systems
Klíčová slova v dalším jazyce: computer graphics;algorithms;CAD/CAM systémy
Abstrakt: Algoritmy počítačové grafiky a jejich implementace je nedílnou součástí jak grafických systémů, tak i CAD/CAM systémů. V této práci jsou uvedeny základní algoritmy, metody a postupy, které se používají v různých modifikacích i v dnešních systémech.
Abstrakt v dalším jazyce: Algorithms for computer graphics and their implementation is a part of graphical systems and CAD/CAM systems. Fundamental algorithms, methods and approaches used in today’s systems are explained.
Práva: © Václav Skala - UNION Agency
Vyskytuje se v kolekcích:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (FAV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Skala_algoritmy_1.pdfPlný text10,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11324

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.