Název: Algoritmy ořezávání
Autoři: Skala, Václav
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Václav Skala - UNION Agency
Typ dokumentu: monografie
book
URI: http://herakles.zcu.cz/~skala/EDU-PUB/Habilitace-komplet.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11327
ISBN: 978-80-86943-22-0
Klíčová slova: algoritmy ořezávání;počítačová grafika
Klíčová slova v dalším jazyce: clipping algorithms;computer graphics
Abstrakt: Algoritmy ořezávání a jejich implementace je jednou z klíčových operací v počítačové grafice a je nedílnou součástí systému zpracování geometrických entit. V této práci jsou uvedeny základní metody pro ořezávání přímek, úseček, mnohoúhelníků, oblastí a trojúhelníků v E2 E3.
Abstrakt v dalším jazyce: Clipping algorithms and their implementation is one of the key issues in processing of geometric entities. In this work fundamental algorithms for line, line segment, triangle, areaand polygon clipping in E2 and E3 are presented.
Práva: © Václav Skala - UNION Agency
Vyskytuje se v kolekcích:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (FAV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Skala_habilitace.pdfPlný text4,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11327

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.