Title: Algoritmy ořezávání
Authors: Skala, Václav
Issue Date: 2011
Publisher: Václav Skala - UNION Agency
Document type: monografie
book
URI: http://herakles.zcu.cz/~skala/EDU-PUB/Habilitace-komplet.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11327
ISBN: 978-80-86943-22-0
Keywords: algoritmy ořezávání;počítačová grafika
Keywords in different language: clipping algorithms;computer graphics
Abstract: Algoritmy ořezávání a jejich implementace je jednou z klíčových operací v počítačové grafice a je nedílnou součástí systému zpracování geometrických entit. V této práci jsou uvedeny základní metody pro ořezávání přímek, úseček, mnohoúhelníků, oblastí a trojúhelníků v E2 E3.
Abstract in different language: Clipping algorithms and their implementation is one of the key issues in processing of geometric entities. In this work fundamental algorithms for line, line segment, triangle, areaand polygon clipping in E2 and E3 are presented.
Rights: © Václav Skala - UNION Agency
Appears in Collections:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skala_habilitace.pdfPlný text4,45 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11327

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.