Název: Die Türkenkriege in Ungarn in den Jahren 1684– 1688: Der Kaiser und seine Verbündeten im Kampf gegen den „Erbfeind“
Autoři: Boritzka, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: West Bohemian Historical Review. 2012, no. 1, p. 91-114.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/11383
ISSN: 1804-5480
Klíčová slova: mezinárodní vztahy;17. století;habsburská monarchie;Maďarsko;Osmanská říše
Klíčová slova v dalším jazyce: internal relations;17th century;habsburg monarchy;Hungary;Ottoman empire
Abstrakt: For almost one hundred and fifty years the Habsburg Monarchy and the Ottoman Empire were struggling for control in Hungary. After the unsuccessful second Siege of Vienna in 1683 the situation seemed to be convenient for the reconquest of Turkish Hungary. The alliance of the Holy League against the Sultan was created in the spring of 1684 in which the Emperor, the Pope, Poland and Venice were involved. The Habsburgs focused their interests towards the Kingdom of Hungary from now on. Until 1688, in a series of campaigns the Christian forces reconquered most of Hungary and in addition the Habsburgs achieved the title of the hereditary kings of St. Stephen’s Crown.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2012)
Číslo 1 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Boritzka.pdfPlný text258,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11383

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.