Název: Censorship Measures in Bohemia in the Period 1547–1621
Autoři: Stuchlíková, Marika
Citace zdrojového dokumentu: West Bohemian Historical Review. 2012, no. 1, p. 73-90.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/11386
ISSN: 1804-5480
Klíčová slova: České země;knihtisk;cenzura;16.-17. stol.;katolická církev
Klíčová slova v dalším jazyce: Czech lands;letterpress;censorship;16th-17th century;catholic church
Abstrakt: The article tries to record all important censorship measures issued in Bohemia before the battle at the White Mountain and to trace up the principles of current functioning of the censorhip in practice. The censorship measures were mainly used as a tool in the struggle between the king and the Estates and rather responded to the immediate situation. Despite a large number of individual commands, the effect of them was more shortterm and unproductive. The king’s constant attempt of full control of the situation via the representative bodies represents the main line of the state censorship policy, which was at the end of the period supported by the Catholic Church. The conditions in the country were even more complicated by the fact of two legaly existing reliongs and by the quickly spreading reformation.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2012)
Číslo 1 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stuchlikova.pdfPlný text225,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11386

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.