Název: Politische Partizipation von ethnischen Akteuren im Vielvölkerstaat: Erfahrungen von Galizien und der Bukowina in der Donaumonarchie
Autoři: Monotalij, Iwan
Citace zdrojového dokumentu: West Bohemian Historical Review. 2013, no. 1, p. 94-114.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/11416
ISSN: 1804-5480
Klíčová slova: institucionalizace;politická participace;politická mobilizace;etnický konflikt;interetnický kompromis;interetnická interakce
Klíčová slova v dalším jazyce: institutionalization;political participation;political mobilization;ethnic conflict;interethnic compromis;interethnic interaction
Abstrakt: The article examines the institutional processes in Austro-Hungary’s ethnopolitics on the rights and needs of ethnic actors, processes of internal and external institutionalization of Ukrainian, Polish, Jewish, Romanian and German political actors in Galicia and Bukovina. There is characterized the legal basis for the formalization of political participation of citizens, policy priorities of the state in terms of ethnic awakening. There is traced the genesis of ethnic political mobilization of the catalyst, there is defined the ratio of occupational structure and lines of social division in ethnic terms. There ale analysed platforms and strategies of political parties created along ethnic lines. There ale examined factors of electoral and protest participation, catalysts competition between ethnonational communities with different statuses, variability of protection of group interests, compromises and consensus of formal and informal ethnic actors.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2013)
Číslo 1 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Monotalij.pdfPlný text358,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11416

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.