Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.authorTihelková, Alice
dc.date.accessioned2014-08-01T07:44:09Z
dc.date.available2014-08-01T07:44:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationAkta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2014, č. 1, s. 235-247.cs
dc.identifier.issn1802-0364
dc.identifier.urihttps://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2014/ACTA_FF_2014_1.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/11659
dc.description.abstractStudie si klade za cíl postihnout změny, kterými prochází britská střední třída v důsledku současné ekonomické krize na ni navazujících sociokulturních jevů. Pozornost je věnována zejména fenoménu tzv. coping class (v doslovném překladu „zvládající třída“). Tato skupina se přibližně kryje se střední třídou, avšak název coping class, jehož autorem je irský novinář Eoghan Harris a jenž se v médiích rychle ujal, výstižněji označuje situaci, které příslušníci středních vrstev v současné době čelí ve snaze uchovat si ekonomickou soběstačnost a středostavovský životní styl tváří v tvář vzrůstající pracovní nejistotě a rostoucím životním nákladům. Na základě analýzy dostupných zdrojů, mezi nimiž jsou i relevantní články z britského tisku (deníky The Times, The Independent, The Guardian a The Telegraph), se studie pokouší o prezentaci základních charakteristik a postojů této skupiny, přičemž pozornost je věnovaná i kritice konceptu coping class. Z analýzy vyplývá, že příslušníci této vrstvy na ekonomicky ztíženou situaci reagují celou řadou záchovných mechanismů, například omezování kdysi klasických atributů středostavovského životního stylu nebo například ještě větším důrazem na vzdělání svých dětí, a to i za cenu osobního zadlužení. Silně patrný je u nich pocit nevole vůči daňové politice vlády (ať už labouristické nebo koaliční) i narůstající existenční obavy narušující kvalitu jejich života (deprese, alkoholismus, rodinné tenze). Situace, kdy zejména příslušníci nižší střední vrstvy mají problém „zvládat“, tj. udržet si svou středostavovskou pozici a nezávislost na sociálním státu, je ve studii prezentována jako jeden z možných ukazatelů konce třívrstvé struktury britské společnosti, tradované od dob průmyslové revoluce; namísto něj znovu ožívá koncept formulovaný v 19. století Benjaminem Disraelim – dualistický model „dvou národů“ (two nations).cs
dc.format13 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.ispartofseriesAkta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plznics
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectstřední třídacs
dc.subjectVelká Britániecs
dc.subjectMargaret Thatcherovács
dc.subjectsociální státcs
dc.subjectEd Millibandcs
dc.titleRecent Changes in the Role and Status of the British Middle Classen
dc.typearticleen
dc.typečlánekcs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThroughout much of the twentieth century, the British middle class enjoyed relative economic and social stability. However, since the arrival of the credit crunch of 2008 and the subsequent economic recession, members of this social group have been facing a series of challenges to their established way of life as a result of the increasing economic uncertainty, rising costs of housing and education and ever tougher competition on the labour market. The paper aims to demonstrate how the middle-class status is being affected by these changes. Particular attention is paid to the phenomenon of the coping class, a term coined to refer to individuals striving to maintain both self-reliance and distinct middle-class identity amidst the economic adversities. The changes affecting this group are shown to be part of a wider restructuring of British society currently underway, with a “two nations” model looking increasingly likely to replace the traditional tripartite arrangement.cs
dc.subject.translatedmiddle classen
dc.subject.translatedGreat Britainen
dc.subject.translatedMargaret Thatcheren
dc.subject.translatedwelfare stateen
dc.subject.translatedEd Millibanden
dc.type.statusPeer-revieweden
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2014)
Články / Articles (KAJ)
Číslo 1 (2014)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tihelkova.pdfPlný text205,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11659

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.