Název: Zrod buršenšaftů: Příspěvek k rané historii německého nacionalismu
Autoři: Pásztorová, Barbora
Citace zdrojového dokumentu: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2014, č. 2, s. 79-98.
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2014/ACTA_FF_2014_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11746
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: Německo;nacionalismus;buršácké spolky;studentské hnutí;19. století;Wartburská slavnost
Klíčová slova v dalším jazyce: Germany;nationalism;burschenschaften;student movement;19th century;Wartburg fest
Abstrakt: The aim of this study is the analysis of the development of Burschenschaften from their formation as radicalization of one part of the student movement until the prohibition of politically engaged associations in consequence of the Carlsbad Decrees’ acceptance, and to offer a balanced view on Burschenschaften and their influence on early German nationalism. The meaning of Burschenschaften for early German nationalism was extensive. It consisted primarily in formation and spreading of national ideas in all the German states and social classes, in propagation of the formation of one united national state and also in the effort to establish liberal reforms and, in the first instance, constitutions on the basis of the Article 13 German Federal Act. However the radicalism, which was connected to the Burschenschaften, discredited later the whole student movement. It paralyzed all its progressive strengths and led to the prohibition of the Burschenschaften.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2014)
Články / Articles (KHV)
Číslo 2 (2014)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pasztorova.pdfPlný text248,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11746

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.