Název: Odvádzanie tepla z IGBT prvku slučkovým termosyfónom
Autoři: Němec, Patrik
Malcho, Milan
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2014, č. 2, NZEE 2014.
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2014/Cislo2_2014/r8c2c5.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11811
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: výkonová elektronika;elektronické součástky;chlazení;smyčkové termosyfóny
Klíčová slova v dalším jazyce: power electronics;electronic components;cooling;loop thermosyphons
Abstrakt: Příspěvek se zabývá chlazení výkonových elektronických součástek smyčkovým termosyfónem. Hlavním cílem této práce je návrh a konstrukce zařízení pro zajištění odvodu tepla z elektronických součástek. Článek popisuje princip funkce smyčkového termosyfónu, testování funkce a měření účinnost chlazení v závislosti na vstupní elektrické energie elektronického prvku. V závěru jsou uvedené výsledky z měření účinnosti chlazení IGBT prvku smyčkovým termosifónom ve srovnání s konvekčním chladičem a vizualizace odvodu tepla z IGBT prvku smyčkovým termosyfónom do okolí přirozenou konvekci.
Abstrakt v dalším jazyce: The paper deals with the cooling of power electronic component by means of this device. The main object of the paper is design and construction of the device to provide heat removal from the electronic component. Paper describes function principle of loop thermosyphon, testing of the function and measurement of cooling efficiency in dependence on input electric power of the electronic component. The findings from measurement of loop thermosyphon cooling efficiency are compared with natural convective alumina cooler on the end of paper.
Práva: Copyright © 2014 Electroscope. All Rights Reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2014)
Číslo 2 (2014)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nemec.pdfPlný text395,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11811

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.