Název: Influence of ribbing of condenser part of loop thermosyphon on cooling effect
Autoři: Hrabovský, Peter
Nemec, Patrik
Malcho, Milan
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2014, č. 2, NZEE 2014.
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2014/Cislo2_2014/r8c2c2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11814
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: konvektor;thermosyphon;chladící efekt
Klíčová slova v dalším jazyce: convector;thermosyphon;cooling effect
Abstrakt: Tato práce zkoumá vliv konstrukce a polohy konvektoru jako kondenzační části thermosyphon na chladicí účinek. Konvektor byl měřen v horizontální a vertikální poloze při jednotrubkovém proudění. Konstrukce konvektoru z hlediska rozteče žeber byla rozličná. Byly použity dva typy konvektorů s roztečí žeber 3 mm a 5 mm. Thermosyphon byl použit pro odvádění tepla, které bylo generováno pomocí elektrické součástky napojené na stejnosměrný proud. Tato elektrická součástka byla namontována na výparník, který odebíral generované teplo, které pomocí kondenzátoru odváděl do okolního prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: Place accumulation of elements in all systems is objectively necessary.Similarly, in the RES energy systems is their role is irreplaceable. The renewable energy systems can use different types of storage: electrochemical batteries, supercapacitors, superconducting units, rotary, pneumatic and others. The renewable energy systems can use different types of storage: electrochemical batteries, supercapacitors, superconducting units, rotary, pneumatic and others. The article deals with the design size sets of batteries to allow short-term deposit of the required amount of electricity.
Práva: Copyright © 2014 Electroscope. All Rights Reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2014)
Číslo 2 (2014)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hrabovsky.pdfPlný text373,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11814

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.