Title: Influence of ribbing of condenser part of loop thermosyphon on cooling effect
Authors: Hrabovský, Peter
Nemec, Patrik
Malcho, Milan
Citation: Electroscope. 2014, č. 2, NZEE 2014.
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2014/Cislo2_2014/r8c2c2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11814
ISSN: 1802-4564
Keywords: konvektor;thermosyphon;chladící efekt
Keywords in different language: convector;thermosyphon;cooling effect
Abstract: Tato práce zkoumá vliv konstrukce a polohy konvektoru jako kondenzační části thermosyphon na chladicí účinek. Konvektor byl měřen v horizontální a vertikální poloze při jednotrubkovém proudění. Konstrukce konvektoru z hlediska rozteče žeber byla rozličná. Byly použity dva typy konvektorů s roztečí žeber 3 mm a 5 mm. Thermosyphon byl použit pro odvádění tepla, které bylo generováno pomocí elektrické součástky napojené na stejnosměrný proud. Tato elektrická součástka byla namontována na výparník, který odebíral generované teplo, které pomocí kondenzátoru odváděl do okolního prostředí.
Abstract in different language: Place accumulation of elements in all systems is objectively necessary.Similarly, in the RES energy systems is their role is irreplaceable. The renewable energy systems can use different types of storage: electrochemical batteries, supercapacitors, superconducting units, rotary, pneumatic and others. The renewable energy systems can use different types of storage: electrochemical batteries, supercapacitors, superconducting units, rotary, pneumatic and others. The article deals with the design size sets of batteries to allow short-term deposit of the required amount of electricity.
Rights: Copyright © 2014 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2014)
Číslo 2 (2014)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrabovsky.pdfPlný text373,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11814

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.