Název: Frank Plumpton Ramsey: The economic phenomenon, who died prematurely
Autoři: Martinčík, David
Pešík, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2013, č. 2, s. 137-154.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2013/ACTA_FF_2013_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11844
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: ekonomický růst;dynamická optimalizace;keynesiánská ekonomika;pozitivní ekonomika;neoklasická ekonomika;utilitarizmus;Frank Plumpton Ramsey
Klíčová slova v dalším jazyce: economic growth;dynamic optimization;keynesian economics;positive economics;neoclassical economics;utilitarianism;Frank Plumpton Ramsey
Abstrakt: Although F. P. Ramsey (1903–1930) died aged nearly 27, he managed to publish a few pioneering works in mathematics, logic and philosophy. But this article deals with his work in the field of general economic theory only. We can identify four topics in his three economic contributions. By all means these four Ramsey´s topics were ahead of his time, and have influenced the economics decades later. Ramsey´s first article contributes to the expected utility theory, in other words the decision problem under uncertainty. The second one contributes to the taxes theory and monetary policy theory. In the third one he built a new and unique methodological approach to economic modelling, which is the aim of this article. So called Ramsey´s model lies traditionally within the field of economic growth but under some modifications also within the field of public finance, supply-side economics and new classical macroeconomics. Ramsey´s model is the main ingredient of contemporary analysis of short- and long-run effects of macroeconomic stabilization policy.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2013)
Články / Articles (KEM)
Číslo 2 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martincik.pdfPlný text365,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11844

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.