Název: Vojenská doktrína swarmingu jako re/definice základních principů války
Autoři: Kalinič, Petr
Citace zdrojového dokumentu: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2013, č. 3, s. 188-206.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2013/ACTA_FF_2013_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11867
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: vojenské rojení;principy války;postmoderní válka;ekonomie síly
Klíčová slova v dalším jazyce: military swarming;principles of war;postmodern war;economy of force
Abstrakt: This paper, “The Military Doctrine of Swarming as a Re/definition of the Basic Principles of War“, concentrates on the postmodern military doctrine of swarming. This article is focused on the definitions of swarming, a brief history of this doctrine and the analytical application of the so called “nine principles of war”. These principles provide general guidance for the conduct of war at all levels (strategic, operational and tactical) and seem to be essential for understanding the capacity for innovation and the real impact swarming tactics have and will have on current warfare. The main goal of this paper is to demonstrate that swarming tactics either fully correspond to all of the principles (objective, offensive, mass, economy of force, maneuverability, unity of command, security, surprise and simplicity) or suggests an extremely valuable update to the interpretation of these fundamental principles of warfare.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KSA)
Číslo 3 (2013)
Číslo 3 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kalinic.pdfPlný text240,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11867

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.