Title: Robert E. Lee - voják, politik, symbol
Other Titles: Robert E. Lee - soldier, politican, symbol
Authors: Khás, Petr
Advisor: Skřivan, Aleš
Referee: Budil, Ivo
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/11986
Keywords: 19. století;historie;občanská válka;kult Lee;americko-mexická válka;rekonstrukce Jihu;bitva u Gettysburgu;bitva u Chancellorsville;bitva u Fredericksburgu;bitva u Antietamu;West Point;Virginia;Spojené státy americké;Konfederované státy americké;Armáda severní Virginie
Keywords in different language: 19th century;history;civil war;cult Lee;mexican-american war;reconstruction era;battle of Gettysburg;battle of Chancellosrville;battle of Fredericksburg;battle of Antietam;West Point;Virginia;United States of America;Confederate States of America;Army of northern Virginia
Abstract: Cílem mojí práce je popsat život a osudy amerického generála Robert E. Leeho. Práce je rozdělena do tří bloků. V prvním bloku je popsán život Roberta E. Leeho do začátku občanské války. Ve druhém bloku je popsána Leeova role za občanské války. Ve třetím bloku je zmapován Leeův poválečný život a prostor je věnován také vzniku a významu Leeho kultu.
Abstract in different language: The aim of my study is to describe the life and fate of American General Robert E. Lee. The work is divided into three blocks. In the first block I describe the life of Robert E. Lee before the Civil War. In the second block I describe Lee's role in the Civil War. The third block mapps Lee's post-war life and space is also devoted to the origin and significance of Lee's cult.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KHAS Petr, Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,23 MBAdobe PDFView/Open
Khas_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce882,38 kBAdobe PDFView/Open
Khas_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce942,46 kBAdobe PDFView/Open
Khas_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce290,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11986

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.