Title: Město Holýšov - jeho vznik, vývoj a významné památky a jejich historie
Other Titles: The Town of Holýšov - its Foundation, Development and Important Landmarks and their History
Authors: Hrušková, Kristína
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Jeřábek, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/11988
Keywords: předhistorické památky a nálezy;historie;koncentrační tábory;hřbitovy;radnice;kostel
Keywords in different language: history;concentration camps;cemeteries;town hall;church
Abstract: Ve své bakalářské práci na téma město Holýšov se budu soustředit na obecnou historii města Holýšova. Přičemž hlavní důraz budu klást na vznik sklárny, který sehrál velice důležitou roli pro další vývoj města. Dále se budu soustřeďovat na předhistorické památky a nálezy a nejstarší dějiny města. Poté budu věnovat pozornost konkrétním památkám, jak jejich historii, tak vývoji a jejich současnému stavu. Pozornost budu věnovat především holýšovské radnici, která je zajímavá nejen historicky, ale i po architektonické stránce. Dějiny města Holýšova hodlám zasadit do širších souvislostí českých dějin.
Abstract in different language: In my bachelor´s thesis on Town Holýšov I focus on a general history of this town. I put emphasis on a formation of a glass factory that played an important role for the next development of the town. After that I concentrate on this prehistoric monuments, discoveries and the oldest history of the town. The authors attention focus also on this particular monuments, their history, development and also their current state. Afterwards I write mainly about a town hall which is interesting thanks to its history and architecture. The history of Holýšov is analysed in the context of the Czech history.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Kristina Hruskova.pdfPlný text práce708 kBAdobe PDFView/Open
Hruskova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce966,85 kBAdobe PDFView/Open
Hruskova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce978,75 kBAdobe PDFView/Open
Hruskova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce385,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.