Title: Významné místo severního Plzeňska Mariánská Týnice a její historie
Other Titles: Important place the Northern Pilsen region Mariánská Týnice and its history
Authors: Nováková, Monika
Advisor: Budil, Ivo
Referee: Suchánek, Drahomír
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/11993
Keywords: Mariánská Týnice;poutní místo;severní Plzeňsko;cisterciácký řád v Plasích;Jan Blažej Santini-Aichel;obnovení;Hanuš Zápal;Muzeum a galerie Severního Plzeňska
Keywords in different language: Mariánská Týnice;pilgrime;northern Pilsen region;cistercians in Plasy;Jan Blažej Santini-Aichel;restore;Hanuš Zápal;Museum and gallery of northern Pilsen region
Abstract: Mariánská Týnice není místem, které by bylo velmi známé pro lidi, jež v jejím okolí žijí, natož pro celou Českou republiku.Rozsáhlý barokní areál se rozkládá v severní části Plzeňského kraje a byl součástí cisterciáckého panství v Plasích. Dnes zde sídlí Muzeum a galerie Severního Plzeňska. Mariánská Týnice skládající se z budovy proboštství, kostela Zvěstování Panny Marie a ambitového dvora píše svou historii už od počátku českých dějin. Barokní stavba i v dnešní době hraje kromě duchovní role roli společenského, kulturního i soukromého života celého Kralovicka.
Abstract in different language: Mariánská Týnice is a place which would have been very familiar to people who live in her neighborhood, let alone for the entire Czech Republic. The large baroque compound is located in the northern part of the Pilsen region and was part of the Cistercian Lordship in Plasy. Today it serves as seat of Museum and Gallery of the Northern Pilsen Region. Mariánská Týnice consists of the cloister yard Church of the Annunciation and the building of provostry writes its history since the beginning of the Czech history. Baroque building in today´s time plays the spiritual role of role of social, cultural, and private life of the entire Kralovicka.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyznamne misto severniho Plzenska Marianska Tynice a jeji historie.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Novakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce855,5 kBAdobe PDFView/Open
Novakova - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Novakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce417,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.