Title: Anglická zahraniční politika 1649-1660
Other Titles: English Foreign Policy 1649-1660
Authors: Konečný, Tomáš
Advisor: Skřivan, Aleš
Referee: Novotný, Lukáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/11994
Keywords: Anglie;zahraniční politika;Oliver Cromwell;zákon o plavbě;Západní plán
Keywords in different language: England;foreign policy;Oliver Cromwell;act on cruise;Western plan
Abstract: Účelem práce bylo analyzovat a zhodnotit vývoj anglické zahraniční politiky v letech 1649-1660. Jednotlivé kapitoly se věnují chronologickému přehledu hlavním anglickým krokům v zahraniční politice, jejich příčinám a dopadům a vlivu jednotlivých aktérů na jejich tvorbu.
Abstract in different language: The goal of the submitted thesis is to analyze and evaluate emergence of English Foreign policy in years 1649-1660. Sole chapters is focused on the chronological summary of sole steps in foreign policy, their causes and their consequences and on influence of the particular participants.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_anglicka_zahranicni_politika_1649-1660.pdfPlný text práce447,02 kBAdobe PDFView/Open
Konecny_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce940,62 kBAdobe PDFView/Open
Konecny-posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce836,12 kBAdobe PDFView/Open
Konecny_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce303,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11994

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.