Title: Bitva v Ardenách roku 1944
Other Titles: The battle of the Bulge 1944
Authors: Briš, Michal
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Budil, Ivo
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/11995
Keywords: Ardeny;operace Wacht am Rhein;Bastogne;St. Vith;protiútok
Keywords in different language: Ardennes;operation Wacht am Rhein;Bastogne;St. Vith;counterattack
Abstract: Bakalářská práce se zabývá bitvou v Ardenách roku 1944, která byla poslední snahou Hitlera zvrátit téměř jistou prohru Německa ve druhé světové válce. Hitler vymyslel plán operace "Wacht am Rhein", který spočíval v útoku v oblasti Arden, překročení řeky Másy a dobytí Antverp. Postup německé armády byl zahájen 16. prosince 1944, během několika dní však Spojenci vytvořili silnou obranu a přešli do protiútoku. Ambiciózní plán tak selhal a již v lednu 1945 Spojenci zatlačili Němce zpět do původních pozic.
Abstract in different language: Bachelor thesis is concerned with the Battle of the bulge in 1944, which was Hitler's last try to overturn almost certain German loss in the World war II. Hitler worked out plan of operation "Wacht am Rhein", which consisted of attacking to the area of the Ardennes, crossing river Meuse and conquering Antwerp. March of German army started on 16th of December 1944, within few days Allies built up strong defense and moved on to the counterattack. Ambitious plan failed and already in january 1945 Allies pushed back Germans to the beginning positions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bris_Bitva v Ardenach roku 1944.pdfPlný text práce253,97 kBAdobe PDFView/Open
Bris-posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Bris-posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce854,48 kBAdobe PDFView/Open
Bris_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce361,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11995

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.