Title: Důsledky čínského obsazení Tibetu
Other Titles: Consequences of the Chinese Occupation of Tibet
Authors: Hejkrlíková, Jana
Advisor: Skřivan, Aleš
Referee: Kodet, Roman
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/11999
Keywords: Tibet;dalajlama;pančhenlama;Kham;Amdo;Velká proletářská kulturní revoluce;Čínská lidová republika
Keywords in different language: Tibet;dalai lama;panchen lama;Kham;Amdo;Great proletarian cultural revolution;People republic of China
Abstract: Bakalářská práce stručně popisuje první polovinu 20. století v Tibetu, průběh obsazení Tibetu Čínskou lidově osvobozeneckou armádou a připojení k Čínské lidové republice. Dále se věnuje událostem v Tibetu do konce maoistické éry, tedy postoji XIV. dalajlamy a tibetské vlády, útěku dalajlamy, zavádění "demokratizačních reforem", zatčení X. pančhenlamy a velké proletářské kulturní revoluci v Tibetu. Jedna kapitola popisuje tibetský odboj a tajné operace CIA v Tibetu. V závěru práce jsou shrnuty sociální, ekonomické a lidsko-právní důsledky čínského obsazení a dopady na náboženství, národní identitu a životní prostředí.
Abstract in different language: The bachelor thesis concisely describes a history of Tibet in 19031949 and the progress of the Chinese taking control by the People's Liberation Army.The basic aim is to analyze the events and its consequenes in the maoistic period, mainly the attitude of XIV. Dalai Lama and Tibetan government, the flight of Dalai Lama, "democratization reforms", imprisonment of X. Panchen Lama and the Greaut Proletarian Cultural Revolution in Tibet.One chapter describe the Tibetan resistance and the secret campaign of CIA in Tibet. The end of the bachelor thesis analyze social, economic, enviromental, religious consequeneces and fallouts in human rights and national identity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
Hejkrlikova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce893,59 kBAdobe PDFView/Open
Hejkrlikova-posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce878,97 kBAdobe PDFView/Open
Hejkrlikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce325,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11999

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.