Title: Občanská válka v USA
Other Titles: The Civil War in USA
Authors: Količová, Klára
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Skřivan, Aleš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12006
Keywords: Spojené státy americké;občanská válka;Abraham Lincoln;19. století;rasismus;Gettysburg;otroctví;abolicionismus;Jafferson Davis
Keywords in different language: United States of America;civil war;Abraham Lincoln;19th century;racism;Gettysburg;slavery;abolitionism;Jafferson Davis
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na téma občanské války ve Spojených státech amerických, která se odehrála v období let 1861-1865. Práce se věnuje příčinám vzniku tohoto konfliktu, dále průběhu a konečným důsledkům. Je zde také osvětlena problematika poválečné stabilizace Unie a rekonstrukce Jihu. Práce neopomíjí ani tíživou otázku rasové segregace.
Abstract in different language: This thesis focuses on the Civil War in the United States in the years 1861-1865. The work deals with the causes of the conflict, further progress and ultimate consequences. It also explained the issue of post-war stabilization and reconstruction of the South. The work also deals with the difficult question of racial segregation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace (2).pdfPlný text práce954,66 kBAdobe PDFView/Open
Kolicova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce875,3 kBAdobe PDFView/Open
Kolicova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce903,43 kBAdobe PDFView/Open
Kolicova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce369,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12006

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.