Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSuchánek, Drahomír
dc.contributor.authorKarban, Lukáš
dc.contributor.refereeVelímský, Filip
dc.date.accepted2014-01-07
dc.date.accessioned2015-03-25T09:21:44Z
dc.date.available2013-09-09cs
dc.date.available2015-03-25T09:21:44Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2013-12-13
dc.identifier57463
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12012
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je zachycení vývoje Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou od jeho založení po rok 1790. Student se zaměří na popis a charakteristiku vybraného řeholního společenství, představí jeho vývoj od založení po 2. polovinu 18. století a neopomene přiblížit politické, společenské a církevní změny Českého království. Student obecně přiblíží i život svaté Anežky České, zakladatelky Křižovnického řádu. Zároveň bude přiblížena situace řádu během nepokojů za Husitských válek v 15. století. Ke zpracování tématu bude využita relevantní odborná literatura a editované prameny. Postup práce bude student průběžně konzultovat s vedoucím práce.cs
dc.format33 s. (59 660 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectRytířský řád křížovníků s červenou hvězdoucs
dc.subjectAnežka Přemyslovnacs
dc.subjectČeské královstvícs
dc.subjectkrálcs
dc.titleRytířský řád Křižovníků s červenou hvězdoucs
dc.title.alternativeOrder of the Knights of the Cross with a Red Staren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra historických vědcs
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe objective of the bachelor thesis is to describe the development of the Order of the Knights of the Cross with the Red Star since its foundation to the year of 1790. The student shall focus on the description and characteristics of this order. He shall introduce its historic development since its foundation to the 2nd half of the 18th century, and outline the political, social and religious changes in the Czech kingdom. He shall also describe the life of St. Agnes of Bohemia, founder of the order, as well as the situation of the order during the disorder of the Hussite Wars in the 15th century. He shall use relevant literature and sources. The course of work will be regularly consulted with the supervisor.en
dc.subject.translatedOrder of knights of cross with red staren
dc.subject.translatedAgnes of Bohemiaen
dc.subject.translatedCzech kingdomen
dc.subject.translatedkingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rytirsky rad Krizovniku s cervenou hvezdou.pdfPlný text práce567,53 kBAdobe PDFView/Open
Karban posudek vedouciho3.pdfPosudek vedoucího práce978,9 kBAdobe PDFView/Open
Karban_posudek oponenta3.pdfPosudek oponenta práce283,26 kBAdobe PDFView/Open
Karban prubeh obhajoby3.pdfPrůběh obhajoby práce504,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12012

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.