Název: Diagnostika talentovaného žáka
Další názvy: Diagnostics of a talented student
Autoři: Šantorová, Marta
Vedoucí práce/školitel: Kosíková, Věra
Oponent: Holeček, Václav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12019
Klíčová slova: žák;nadání;diagnostika;třída;pedagog
Klíčová slova v dalším jazyce: student;talent;diagnostics;clasroom;teacher
Abstrakt: Tématem diplomové práce je diagnostika talentovaného žáka. V šesté kapitole se zabývám kognitivními a sociálními znaky nadaných žáků. V praktické části výzkumu se zabývám konkrétními kazuistikami nadaných žáků. V závěru práce porovnávám chování nadaných žáků v kognitivní a sociální oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with diagnosis talented pupil. The sixth chapter deals with cognitive and social characteristics of gifted students. In the practical part of the research deals with specific case studies of gifted students. In conclusion, I compare the behavior of gifted students in cognitive and social areas.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Santorova.pdfPlný text práce962,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Santorova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce379,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Santorova - oponent.pdfPosudek oponenta práce541,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Santorova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce144,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12019

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.