Title: Diagnostika talentovaného žáka
Other Titles: Diagnostics of a talented student
Authors: Šantorová, Marta
Advisor: Kosíková, Věra
Referee: Holeček, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12019
Keywords: žák;nadání;diagnostika;třída;pedagog
Keywords in different language: student;talent;diagnostics;clasroom;teacher
Abstract: Tématem diplomové práce je diagnostika talentovaného žáka. V šesté kapitole se zabývám kognitivními a sociálními znaky nadaných žáků. V praktické části výzkumu se zabývám konkrétními kazuistikami nadaných žáků. V závěru práce porovnávám chování nadaných žáků v kognitivní a sociální oblasti.
Abstract in different language: The thesis deals with diagnosis talented pupil. The sixth chapter deals with cognitive and social characteristics of gifted students. In the practical part of the research deals with specific case studies of gifted students. In conclusion, I compare the behavior of gifted students in cognitive and social areas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Santorova.pdfPlný text práce962,26 kBAdobe PDFView/Open
Santorova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce379,06 kBAdobe PDFView/Open
Santorova - oponent.pdfPosudek oponenta práce541,48 kBAdobe PDFView/Open
Santorova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce144,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12019

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.