Title: Možnosti minimalizace žákovského stresu v podmínkách školního vyučování na 2. stupni základní školy
Other Titles: The options that minimize pupil´s stress in conditions of the school tution on the second grade of the basic school
Authors: Konopíková, Lenka
Advisor: Jiřincová, Božena
Referee: Kosíková, Věra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12043
Keywords: stres;psychická zátěž;žák;adolescent;učitel;třídní klima;minimalizace stresu;duševní hygiena
Keywords in different language: stress;psychological stress;student;adolescent;teacher;clasroom climate;minimizing stress;mental hygiene
Abstract: Diplomová práce se věnuje problematice možností minimalizace žákovského stresu v podmínkách školního vyučování na 2. stupni základní školy. Skládá se ze dvou hlavních částí. První část je teoretická, která se dále člení na 4 kapitoly. Druhá část je tvořena praktickou částí, která zahrnuje projekt výzkumného šetření a je podložena výsledky z dotazníkového šetření prováděného na 2. stupni 11. Základní školy v Plzni.
Abstract in different language: This dissertation attends to issues of all possibilities that minimize pupil´s stress in conditions of school tuition on the second grade of the primary school. This paper work consists of two main parts. The first part is theoretical part which divides into four chapters. The second part is created of practical part which includes research which is well-founded thanks to results of questionnaire research that was implemented on the second grade of 11. Primary school in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Lenka Konopikova.pdfPlný text práce659,65 kBAdobe PDFView/Open
Konopikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce314,05 kBAdobe PDFView/Open
Konopikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce354,63 kBAdobe PDFView/Open
Konopikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce87,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.