Název: Možnosti minimalizace žákovského stresu v podmínkách školního vyučování na 2. stupni základní školy
Další názvy: The options that minimize pupil´s stress in conditions of the school tution on the second grade of the basic school
Autoři: Konopíková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Jiřincová, Božena
Oponent: Kosíková, Věra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12043
Klíčová slova: stres;psychická zátěž;žák;adolescent;učitel;třídní klima;minimalizace stresu;duševní hygiena
Klíčová slova v dalším jazyce: stress;psychological stress;student;adolescent;teacher;clasroom climate;minimizing stress;mental hygiene
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje problematice možností minimalizace žákovského stresu v podmínkách školního vyučování na 2. stupni základní školy. Skládá se ze dvou hlavních částí. První část je teoretická, která se dále člení na 4 kapitoly. Druhá část je tvořena praktickou částí, která zahrnuje projekt výzkumného šetření a je podložena výsledky z dotazníkového šetření prováděného na 2. stupni 11. Základní školy v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation attends to issues of all possibilities that minimize pupil´s stress in conditions of school tuition on the second grade of the primary school. This paper work consists of two main parts. The first part is theoretical part which divides into four chapters. The second part is created of practical part which includes research which is well-founded thanks to results of questionnaire research that was implemented on the second grade of 11. Primary school in Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Lenka Konopikova.pdfPlný text práce659,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konopikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce314,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konopikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce354,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konopikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce87,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12043

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.