Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJiřincová, Božena
dc.contributor.authorKonopíková, Lenka
dc.contributor.refereeKosíková, Věra
dc.date.accepted2014-08-27
dc.date.accessioned2015-03-25T09:22:00Z
dc.date.available2012-12-20cs
dc.date.available2015-03-25T09:22:00Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-30
dc.identifier55373
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12043
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje problematice možností minimalizace žákovského stresu v podmínkách školního vyučování na 2. stupni základní školy. Skládá se ze dvou hlavních částí. První část je teoretická, která se dále člení na 4 kapitoly. Druhá část je tvořena praktickou částí, která zahrnuje projekt výzkumného šetření a je podložena výsledky z dotazníkového šetření prováděného na 2. stupni 11. Základní školy v Plzni.cs
dc.format109 s. (169 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstrescs
dc.subjectpsychická zátěžcs
dc.subjectžákcs
dc.subjectadolescentcs
dc.subjectučitelcs
dc.subjecttřídní klimacs
dc.subjectminimalizace stresucs
dc.subjectduševní hygienacs
dc.titleMožnosti minimalizace žákovského stresu v podmínkách školního vyučování na 2. stupni základní školycs
dc.title.alternativeThe options that minimize pupil´s stress in conditions of the school tution on the second grade of the basic schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis dissertation attends to issues of all possibilities that minimize pupil´s stress in conditions of school tuition on the second grade of the primary school. This paper work consists of two main parts. The first part is theoretical part which divides into four chapters. The second part is created of practical part which includes research which is well-founded thanks to results of questionnaire research that was implemented on the second grade of 11. Primary school in Pilsen.en
dc.subject.translatedstressen
dc.subject.translatedpsychological stressen
dc.subject.translatedstudenten
dc.subject.translatedadolescenten
dc.subject.translatedteacheren
dc.subject.translatedclasroom climateen
dc.subject.translatedminimizing stressen
dc.subject.translatedmental hygieneen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Lenka Konopikova.pdfPlný text práce659,65 kBAdobe PDFView/Open
Konopikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce314,05 kBAdobe PDFView/Open
Konopikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce354,63 kBAdobe PDFView/Open
Konopikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce87,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.