Title: Škola jako zátěžový faktor v rodinách s dítětem mladšího školního věku
Other Titles: School as a stressor in families with a child younger than school age
Authors: Kuchtová, Michaela
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Holečková, Monika
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12048
Keywords: školní stres a zátěž;mladší školní věk;rodina;adaptace na školu;vztah rodičů a školy
Keywords in different language: school stress and loads;younger school age;family;adaptation to school;relationship of parents to school
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá stresy a zátěžemi, které způsobuje škola u rodičů a dětí v mladším školním věku. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje kapitoly, související s tématem této práce. Praktická část je rozdělena na kvalitativní a kvantitativní a má za úkol zmapovat již konkrétní školní stresy a zátěže u rodičů a dětí v mladším školním věku.
Abstract in different language: This thesis deals with the topic of stress and loads, which the school causes for parents and children at a school age. It consists of the theoretical and practical parts. The theoretical part contains chapters, which are related to the main topic of this thesis. The practical part is divided into a qualitative and quantitative one and it has the task to map specific school stresses and loads for parents and their child at the school age.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Kuchtova.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Kuchtova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce340,04 kBAdobe PDFView/Open
Kuchtova - oponent.pdfPosudek oponenta práce405,04 kBAdobe PDFView/Open
Kuchtova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce91,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12048

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.