Název: Škola jako zátěžový faktor v rodinách s dítětem mladšího školního věku
Další názvy: School as a stressor in families with a child younger than school age
Autoři: Kuchtová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Holečková, Monika
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12048
Klíčová slova: školní stres a zátěž;mladší školní věk;rodina;adaptace na školu;vztah rodičů a školy
Klíčová slova v dalším jazyce: school stress and loads;younger school age;family;adaptation to school;relationship of parents to school
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá stresy a zátěžemi, které způsobuje škola u rodičů a dětí v mladším školním věku. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje kapitoly, související s tématem této práce. Praktická část je rozdělena na kvalitativní a kvantitativní a má za úkol zmapovat již konkrétní školní stresy a zátěže u rodičů a dětí v mladším školním věku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the topic of stress and loads, which the school causes for parents and children at a school age. It consists of the theoretical and practical parts. The theoretical part contains chapters, which are related to the main topic of this thesis. The practical part is divided into a qualitative and quantitative one and it has the task to map specific school stresses and loads for parents and their child at the school age.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Kuchtova.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuchtova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce340,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuchtova - oponent.pdfPosudek oponenta práce405,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuchtova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce91,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12048

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.