Název: Atletika jedinců s tělesným postižením, možnosti integrace do tělesné výchovy
Další názvy: Athletics for the disabled, the possibilities of inclusion for physical education
Autoři: Kuchařová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Oponent: Salcman, Václav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12097
Klíčová slova: atletika;tělesně postižení;nácvik
Klíčová slova v dalším jazyce: athletics;training;physical disability
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá atletikou jedinců s tělesným postižením a následně možností využití některých prvků v tělesné výchově. První část práce je věnována teorii. Zde jsem vypsala něco k historii atletiky na Paralympisjkých hrách a organizacím, které se tomuto sportu věnují. Následuje rozdělení tělesných postižení a roztřídění mezi soutěžní třídy, podle způsobu závodění. Najdeme zde i možnost využití atletiky v tělovýchovném procesu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work deals with athletics handicapped individuals and consequently the possibility of using some elements in physical education. The first part is devoted to the history. Here I announced something to the history of athletics at the Paralympic Games and organizations that are dedicated to this sport. The following is the division of disability and ranking among the competition class, by way of racing. There are also the possibility of using athletics in the PE process. The second part is focused on practice. Methodically describes selected athletic events. Disciplines that I had the opportunity to see in practice. There is description od the training step by step, complete with pictures of athletes TJ Halma Zbůch.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Hana Kucharova.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KUCHAROVA - VP.pdfPosudek vedoucího práce126,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KUCHAROVA - OP.pdfPosudek oponenta práce231,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KUCHAROVA.pdfPrůběh obhajoby práce89,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12097

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.