Title: Populační modely v biologii a epidemiologii
Other Titles: Population models in biology and epidemiology
Authors: Fencl, Martin
Advisor: Tomiczek, Petr
Referee: Kučera, Milan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12113
Keywords: Malthusův populační růst;Verhulstova rovnice;funkční odezva;model populační exploze obaleče;Lotka-Volterra;Rosenzweig-MacArthur;interference predátora;epidemické modely;endemické modely
Keywords in different language: Malthus population growth;Verhulst equation;functional response;insect outbreak model: spruce budworm;Lotka-Volterra;Rosenzweig-MacArthur;predator interference;epidemic models;endemic models
Abstract: Cílem této bakalářské práce je představení a analýza základních a některých pokročilých modelů z matematické biologie, které popisují populační dynamiku.
Abstract in different language: The goal of this bachelor thesis is introduction and analysis of basic and advanced models of mathematical biology describing population dynamics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Populacni modely v biologii a epidemiologii.pdfPlný text práce4,15 MBAdobe PDFView/Open
PV-Fencl.pdfPosudek vedoucího práce111,78 kBAdobe PDFView/Open
PO-Fencl.pdfPosudek oponenta práce115,41 kBAdobe PDFView/Open
P-Fencl.pdfPrůběh obhajoby práce34,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12113

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.