Název: Populační modely v biologii a epidemiologii
Další názvy: Population models in biology and epidemiology
Autoři: Fencl, Martin
Vedoucí práce/školitel: Tomiczek, Petr
Oponent: Kučera, Milan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12113
Klíčová slova: Malthusův populační růst;Verhulstova rovnice;funkční odezva;model populační exploze obaleče;Lotka-Volterra;Rosenzweig-MacArthur;interference predátora;epidemické modely;endemické modely
Klíčová slova v dalším jazyce: Malthus population growth;Verhulst equation;functional response;insect outbreak model: spruce budworm;Lotka-Volterra;Rosenzweig-MacArthur;predator interference;epidemic models;endemic models
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je představení a analýza základních a některých pokročilých modelů z matematické biologie, které popisují populační dynamiku.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this bachelor thesis is introduction and analysis of basic and advanced models of mathematical biology describing population dynamics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Departmens of Mathematics (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Populacni modely v biologii a epidemiologii.pdfPlný text práce4,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Fencl.pdfPosudek vedoucího práce111,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Fencl.pdfPosudek oponenta práce115,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P-Fencl.pdfPrůběh obhajoby práce34,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12113

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.