Title: Analýza nákladů vybraného výrobního podniku
Other Titles: Cost analysis of a particular manufacturing company
Authors: Foudová, Alena
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Kalina, Milan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12129
Keywords: náklady;výnosy;zisk;ztráty;řízení nákladů
Keywords in different language: costs;sales;profit;losses;management of costs
Abstract: Tato bakalářská práce s názvem "Analýza nákladů vybraného výrobního podniku" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část seznamuje se společností AWELD spol. s r.o., definuje pojem náklady, členění nákladů a význam řízení nákladů. Praktická část této práce sleduje vývoj výsledku hospodaření, vývoj tržeb a hlavně vývoj jednotlivých nákladových položek za posledních 5 let. Práce vyhodnocuje, jak se daří společnosti snižovat náklady. Přináší návrhy na případné další snižování nákladů a zvyšování výsledku hospodaření.
Abstract in different language: This bachelor work with title "Cost analysis of a particular manufacturing company" is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part introduces company AWELD spol. s r.o., it defines term costs, division of the costs and importance of cost management. The practical part of this work follows the development of the profit, the development of sales and mainly the development of concrete cost items for last five years. The work evaluates what success company has had in the area of reducing of costs. It brings proposals on possible further reducing of costs and increasing of the profit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace K11B0099K Alena Foudova.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
bp_pv foudova.PDFPosudek vedoucího práce621,3 kBAdobe PDFView/Open
op foudova.pdfPosudek oponenta práce470 kBAdobe PDFView/Open
foudova.PDFPrůběh obhajoby práce220,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12129

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.